CitySmart

Insurances offered by CityInsurance

Medical travel insurance

CalculateComplete the dataConfirm the policy

Insurance details

 • The country where the policyholder travels

 • Zapada

  Asiguratul practica: Snowkayaking, Ski, Snowboarding, Snowkiting, sanie, bob, Skiboarding, sărituri cu skiurile, patinaj, snowmobile

  Nautic

  Asiguratul practica: Canioning, Surfing, Kayaking, Kitesurfing, Rafting, Scuba-diving (toate tipurile de scufundări inclusiv înot alături de rechini, delfini, diferite specii de pești și recifii de corali), Windsurfing , sporturi extreme nautice (Wakeboard, Yachting, Cave diving, Powerboat, caiac, canoe, navigatie cu vase prevazute cu vele)

  Aero

  Asiguratul practica: Kiting, Bungee-jumping, Deltaplan, Parapantă, Parașutism, zbor cu aeronave cu motor de mici dimensiuni, planor sau cu aparate mai ușoare decât aerul (balon, aerostat)

  Terestru

  Asiguratul practica: Adventure race, Alpinism, Role, Skateboarding, Escalada, rapel, coborare cu blocatoare, Sporturi extreme terestre (călărie, speologie, vânătoare sportivă, paintball, trageri cu arme (arme de foc, arme cu aer comprimat, arcuri, arbalete, etc.), pescuit cu harpon cu resort sau aer comprimat), tiroliană (traversarea unei văi cu ajutorul unor sisteme de funii și scripeți), abseiling (coborâre în rapel pe coarda de alpinism)

  Roti

  Asiguratul practica: Ciclism, Raliuri, Motociclism MTB/BMX, conducerea de ATV, motociclete de teren, mountain biking, inclusiv downhill (coborâre cu mountain bike), off-road cu masini de teren

  Triatlon

  Asiguratul participa la triatlon (daca se alege aceasta optiune, niciuna din celelalte categorii – zapada, nautic, aero, terestru, roti – nu va mai putea fi trimisa cu valoarea 1, intrucat webservice-ul va returna eroare)

 • The purpose of traveling
 • Transit countries will not be completed, but only those where the route to the destination country is interrupted for tourist purposes

 • Date of birth of the person for whom the insurance is requested:

  For people over the age of 65, the amounts insured in the selected package are reduced by 50%.

 • select date

  select date

 • The price of the travel contract / the plane ticket established for one person:

  RON

  The amount insured for each person in the package is equal to the individualized cost of the package of tourist services for that person.

 • The number of the travel contract / plane ticket:

  The number of the travel contract / plane ticket

 • Date of conclusion of the travel contract / plane ticket:

  select date

  Date of conclusion of the travel contract / plane ticket

Extra-coatings

Limite asigurare complete

SUME ASIGURATE ASISTENTA MEDICALA

A. Pentru persoanele cu vârsta până la 64 ani (inclusiv):

i. pentru ţările din Europa, până la suma maximă de 50.000 EURO, cheltuielile se vor prelua după cum urmează:

1. cheltuieli de spitalizare, până la suma maximă de 10.000 EURO;

2. cheltuieli chirurgicale, până la suma maximă de 15.000 EURO;

3. cheltuieli farmaceutice, până la suma maximă de 5.000 EURO;

4. cheltuieli pentru transport sanitar de urgenţă, până la suma maximă de 5.000 EURO;

5. cheltuieli pentru repatriere medicala, până la suma maximă de 10.000 EURO;

6. cheltuieli pentru repatriere în caz de deces (cheltuielile de pregătire transport şi serviciu de transport), până la suma maximă de 2.000 EURO;

7. alte cheltuieli medicale şi de asistenţă, până la suma maximă de 3.000 EURO.

ii. pentru ţările din afara Europei, până la suma maximă de 25.000 EURO, cheltuielile se vor prelua după cum urmează:

1. cheltuieli de spitalizare, până la suma maximă de 5.000 EURO;

2. cheltuieli chirurgicale, până la suma maximă de 7.500 EURO;

3. cheltuieli farmaceutice, până la suma maximă de 2.500 EURO;

4. cheltuieli pentru transport sanitar de urgenţă, până la suma maximă de 2.500 EURO;

5. cheltuieli pentru repatriere sanitară, până la suma maximă de 5.000 EURO;

6. cheltuieli pentru repatriere în caz de deces (cheltuielile de pregătire transport şi serviciu de transport), până la suma maximă de 1.500 EURO;

7. alte cheltuieli medicale şi de asistenţă, până la suma maximă de 1.000 EURO.

B. Pentru persoanele cu vârsta de peste 65 ani până la 85 de ani (inclusiv):

pentru toate zonele geografice, până la suma maximă de 5.000 EURO, cheltuielile se vor prelua după cum urmează:

1. cheltuieli de spitalizare, până la suma maximă de 1.000 EURO;

2. cheltuieli chirurgicale, până la suma maximă de 1.000 EURO;

3. cheltuieli de repatriere în caz de deces, până la suma maximă de 2.000 EURO, din care cheltuieli de pregătire în vederea transportului, până la suma maximă de 1.000 EURO și cheltuieli aferente serviciului de transport, până la suma maximă de 1.000 EURO;

4. alte cheltuieli medicale şi de asistenţă, inclusiv cele farmaceutice, de transport sanitar, de repatriere sanitară, până la suma maximă de 1.000 EURO.

2.3.9 În legătură cu sumele asigurate prevăzute la A.i.7., A.ii.7. şi B.i.4. se face precizarea că Asigurătorul preia cheltuielile menţionate după cum urmează:

a) valoarea maximă a cheltuielilor de diagnosticare suportate de Asigurător pentru prima vizită medicală este de până la 300 EURO pe întreaga perioadă de

asigurare și nu poate depăși valoarea de 500 EURO pentru mai multe evenimente asigurate pe întreaga perioadă de asigurare. Cheltuielile de diagnosticare

sunt incluse în cheltuieli medicale și de asistentă, suportate de Asigurător numai în cazul apariţiei evenimentelor asigurate în perioada de asigurare.

b) preluarea cheltuielilor medicale generate de vizite medicale succesive, care se justifică în raport cu evenimentul asigurat apărut şi care vor fi suportate de

Asigurător doar în măsura în care ele îşi păstreaza caracterul urgent şi care se desfăşoară înaintea stabilizării stării de sănătate a Asiguratului, se va face

până la plafonul valorii de 700 EURO pe întreaga perioadă de asigurare.

C. Pentru orice arie geografică și indiferent de vârstă se vor prelua cheltuielile stomatologice în regim de urgenţă, până la limita de 300 EURO.

D. Exclusiv pentru persoanele cu vârsta până la 65 ani și indiferent de aria geografică, pentru evenimentele care au loc în timpul practicării de către

Asigurat a unei activităţi sportive, în afara unui cadru competiţional oficial, cu excepţia celor menţionate în cadrul excluderilor, cât şi pentru cele ce au loc în

timpul antrenamentelor sportive, altele decât cele menţionate în cadrul excluderilor, se vor prelua cheltuielile medicale şi de asistenţă pentru tratamente de

urgenţă, până la suma maximă asigurată de 5.000 EURO.

E. Pentru persoanele cu vârsta de până la 70 de ani (inclusiv), cu aria de acoperire în țările din Spațiul Schengen în vederea obtinerii vizei de sedere pe

teritoriul acestora, vor fi preluate cheltuielile de asistență medicală și/sau tratament de urgență, cheltuieli de repatriere din motive medicale sau cheltuieli în caz de deces, până la suma maximă de 30.000 EURO, fără ca această sumă asigurată să fie defalcată în limite separate pentru riscurile acoperite.

SUME ASIGURATE BAGAJE

3.3.1 În cazul producerii unui eveniment asigurat, Asigurătorul despăgubeşte Asiguratul conform planului STANDARD până la 500 EURO pe întreaga

perioadă de asigurare, după cum urmează:

a) Bagaj pierdut: indemnizaţie de 250 EURO.

b) Bagaj întârziat mai mult de 6 ore de la debarcarea din avion: indemnizaţie de 5 EURO/oră, inclusiv primele 6 ore şi până la maxim 50 de ore.

3.3.1 În cazul producerii unui eveniment asigurat, Asigurătorul despăgubeşte Asiguratul conform planului de asigurare PREMIUM până la 1.500 EURO pe

întreaga perioadă de asigurare, după cum urmează:

a) Bagaj pierdut: indemnizaţie de 500 EURO.

b) Bagaj furat: indemnizaţie de 500 EURO.

c) Bagaj întârziat mai mult de 6 ore de la debarcarea din avion: indemnizaţie de 10 EURO/oră, inclusiv primele 6 ore şi până la maxim 50 de ore.

SUME ASIGURATE STORNO

4.3.1 Suma maximă asigurată reprezinta costul de achiziţie plătit de Asigurat la încheierea contractului de comercializare a serviciilor turistice, dar nu mai

mult de 2.500 Euro/persoana şi nu mai mult de 7.500 EURO/contract pentru serviciile turistice (inclusiv biletele de avion). În mod excepţional şi numai cu

SUME ASIGURATE RĂSPUNDERE CIVILA

5.3.1 Sumele maxime asigurate reprezintă limitele până la care Asigurătorul acoperă consecinţele financiare ale faptelor Asiguratului ce antrenează

răspunderea sa civilă pentru pagube sau vătămări corporale produse unor terţe persoane, în conformitate cu prevederile legale din ţara în care călătoreşte.

Acestea sunt în valoare cumulată, pentru toate riscurile asigurate, per eveniment şi pentru întreaga perioadă de asigurare de:

d) 500 € pentru despăgubirile pe care Asiguratul este obligat să le plătească pentru pagubele produse din culpă sa;

e) 1.000 € pentru cheltuielile judiciare şi onorariile avocaţilor care îl reprezintă pe Asigurat în instanţă.

SUME ASIGURATE progarme turistice

6.3.1 Asigurătorul va rambursa contravaloarea serviciilor sportive pe care Asiguratul le-a achitat însă de care nu a beneficiat, în limita sumei de 300 EURO.